Ondernemen met impact?

Move2Social Zutphen helpt je op weg!

Van idee naar sociale onderneming

Wat is Move2Social?

Door de veranderende samenleving, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, komt er meer ruimte voor sociaal ondernemers om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ondernemers die impact voorop stellen op thema's als inclusieve arbeidsmarkt, duurzaamheid, circulaire economie, zorg en welzijn. Met het versnellingsprogramma Move2Social worden sociaal ondernemers met een goed idee in drie maanden tijd begeleidt om hen te helpen hun initiatief verder te ontwikkelen en hun idee naar de markt te brengen.
Door business coaching van een ondernemer uit de regio, diverse workshops over het opstellen van een businessplan en expertmeetings op diverse thema's. Ook ontvangen zij hulp bij het vinden van een netwerk, kennis of/en financiering om hun idee naar de markt te brengen. Move2Social is een unieke samenwerking van diverse partners, zowel onderwijs- als kennisinstellingen, informals, banken, overheid, ondernemerscentra en het bedrijfsleven. Door alle aanwezige kennis en contacten van de diverse partners een uniek programma voor sociaal ondernemers die hulp kunnen gebruiken om hun idee naar de markt te brengen.

Ondernemen met impact

Waarom dit programma?

Uit onderzoek blijkt dat sociaal ondernemers een steeds belangrijkere rol krijgen in het ondernemerslandschap. Want zij zorgen voor maatschappelijke impact; werkgelegenheid en arbeidstoeleiding, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verbeteren leefomgeving en milieu, circulaire economie, armoedebestrijding, ondersteuning langer zelfstandig thuis wonen, sociale welvaart of cohesie. Met dit programma kunnen we sociaal ondernemerschap in de regio versnellen en verstevigen.

Om de groei van sociale ondernemingen in Nederland te stimuleren, komen vele startende social ondernemingen de volgende drempels tegen:

 • Toegang tot (start-)kapitaal
 • Kennis van het speelveld: overheid/kapitaal/ bedrijfsleven
 • En/of professionele bedrijfsvoering

Programma

 • 10 WORKSHOPS

  De versneller bestaat uit tien workshops en vijf expertsessies en vindt plaats in drie tot vier maanden. Er zijn een achttal uitvoeringsdagen. Tussendoor wordt er met een coach gewerkt aan het businessplan en eventuele financieringsaanvraag. De verwachting is dat deelnemers gemiddeld 4-8 uur besteden aan opdrachten, gesprekken met businesscoach of werken aan het eigen businessplan. De thema’s voor de workshops zijn de onderdelen van het Sociaal Business Model Canvas, gestructureerd in een ‘Why, How en What’ model: De maatschappelijke impact, de marktpropositie, de organisatie van de onderneming, markt en klant, en de geldstroom: verdienmodel en realisatie impact. Een pitchtraining is opgenomen om een financieringsvraag goed voorbereid te presenteren aan financiers tijdens het slotevent.

 • 5 EXPERTSESSIES

  Tijdens de expertsessies worden gastsprekers uitgenodigd voor een inspirerende sessie, op behoefte van de deelnemers. Expertsessies zijn georganiseerd op de thema’s als impact en impactmeting, overheidsinstrumenten voor (gesubsidieerd) werk en toeleiding naar werk, circulaire economie en duurzaam ondernemen, en organisatie en rechtsvorm.
 • BUSINESSCOACH

  Tijdens het programma worden deelnemers gekoppeld aan een businesscoach. De coach heeft ruime ondernemerservaring, kan de deelnemer adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van een businessplan en helpen bij de voorbereiding van de pitch voor de financieringstafel. Daarnaast beschikken zij vaak over een breed netwerk waar je toegang toe krijgt en bieden zij de deelnemers inspiratie en support.
 • Kennis, netwerk en financiering

  Aan het einde van het programma vindt het slotevent plaats met als hoogtepunt de pitches van alle deelnemers voor de partners. Dit is een belangrijk mijlpaal van Move2Social. Hier krijgen de deelnemers namelijk de gelegenheid de gevraagde kennis, netwerk of financiering ‘op te halen’ bij belangstellenden (zoals de overheid, fondsen, informal investors, regionale investeerders of de bank) om hun idee te verwezenlijken en maatschappelijk impact te maken. Indien een financier geïnteresseerd is in het idee, dan volgt een vervolggesprek over mogelijke (deel)financiering.

 • Anita Morskieft

  Betaal je maatje (www.betaaljemaatje.nl)
  Ik ben blij dat ik ben aangeschoven bij Twente Move2Social. Ik heb veel dingen geleerd en een aantal nieuwe contacten opgedaan die ik anders nooit had ontmoet. Ook als je ziet wat voor een samenwerking er is ontstaan tussen verschillende partijen, dan kun je alleen maar constateren dat het een geslaagd traject was.
 • Joris Driessen

  Stichting Bak&Praat (wwww.bakenpraat.nl)
  Netwerken en jezelf ontwikkelen als beginnend sociaal ondernemer start met Twente Move2Social!
 • Anita Morskieft
 • Joris Driessen

De laatste actualiteiten

Social Business Model Canvas KplusV

Speciaal voor sociaal ondernemers is er een Social Business Model Canvas ontwikkeld door KplusV die tevens wordt gebruikt als rode draad voor het stimuleringsprogramma.

Meer lezen

Zutphen maakt werk van sociaal ondernemerschap: inschrijving Move2Social geopend!

Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken leven er allerlei geweldige ideeën bij inwoners, (aspirant-) ondernemers en bedrijven.

Meer lezen

Goed idee en zin in Move2Social?

Meedoen?

Door in te schrijven voor het programma Move2Social krijgt u de gelegenheid om onder professionele begeleiding uw sociale business plan en bijbehorende pitch te ontwikkelen. U krijgt directe ondersteuning bij het doorbreken van groeibarrières: professionaliseren van de onderneming, het leren doorzien van het speelveld overheid – markt – samenleving en daar waar nodig de ingang naar financiering. Inschrijven is mogelijk tot 1 juni 2018.

Nadat u bent aangemeld ontvangt u vervolgens een uitgebreide vragenlijst met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen*. Deze vragenlijst is bestemd voor de screening van kandidaten, maar maakt ook onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar sociaal ondernemerschap door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente. *NB: uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Na complete inschrijving wordt op basis van een uitgebreide screening een selectie gemaakt van maximaal 12 ondernemers die mee mogen doen met het programma. Een aanvullend intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de screening.

Voorwaarden voor deelname aan Move2Social Zutphen

Voorwaarden om mee te mogen doen aan Move2Social Zutphen zijn niet ingewikkeld. We vragen vooral uw enthousiasme en betrokkenheid. Concrete voorwaarden met betrekking tot de plannen voor uw onderneming:
 • Uw onderneming zal zich vestigen in de gemeente Zutphen.
 • U neemt zelf als ondernemer deel aan het programma en woont alle sessies bij.
 • U genereert inkomsten uit de markt en investeert de winst voor een belangrijk deel in de eigen onderneming.
 • Uw idee bevindt zich in de (op)startfase.
 • In uw onderneming staat maatschappelijke impact voorop en is er een relatie met werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals (leer/werk) plekken voor statushouders, mensen met een beperking en (langdurig) werklozen.

Klik hieronder op inschrijven om het formulier open te klappen.

Inschrijven

Een verzameling van partners

Wie zijn wij?

Move2Social Zutphen is een partnership dat bestaat uit de gemeente Zutphen, Rabobank Zutphen en KplusV.

MEER INFORMATIE

Contact

Het projectmanagement (inhoud en organisatie) wordt uitgevoerd door KplusV. KplusV werkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Met het programma Move2Social werken we samen met partners aan het waarmaken van dromen van de deelnemers aan Move2Social: het starten van een kansrijke, duurzame sociale onderneming!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jenny den Hertog (06 – 2708 5534) of een mail sturen naar info@move2socialzutphen.nl


Copyright 2018 - KplusV